Partnerzy

 

Akademicki Klub Bada? Podwodnych dzia?ajšcy przy Instytucie Archeologii UMK w Toruniu: http://www.home.umk.pl/~akbp/
 
Studenckie Ko?o Bada? Podwodnych dzia?ajšce przy Instytucie Archeologii UMK w Toruniu: http://www.skbp.umk.pl/
 
Us?ugi Archeologiczne dr Przemys?aw Ko?osowski
Os. Wierzbowe 3A/6
64-840 Budzy?