O firmie

Firma ArcheoloG, istnieje od 1 kwietnia 2010 roku oferujšc pe?en zakres us?ug archeologicznych. Planowanie oraz realizacja projektów prowadzonych przez firm? podlegajš ocenie merytorycznej dr hab. Kazimierza Grš?awskiego, do?wiadczonego archeologa, pracownika Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Muzeum w Brodnicy.

 

SIEDZIBA FIRMY:
ArcheoloG, us?ugi archeologiczne
Natalia Grš?awska
ul. ?azienna 24/1
87 – 300 Brodnica