Home

Firma ArcheoloG, istnieje od 1 kwietnia 2010 roku oferując pełen zakres usług archeologicznych. Planowanie oraz realizacja projektów prowadzonych przez firmę podlegają ocenie merytorycznej dr hab. Kazimierza Grążawskiego, doświadczonego archeologa, pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Muzeum w Brodnicy. 

 
     Nadzór archeologiczny na terenach inwestycji budowlanych                               Ratownicze badania archeologiczne
     Wyprzedzające badania wykopaliskowe
     Sondaże wykopaliskowe
     Firma oferuje ponadto możliwość prowadzenia poza pracami naziemnymi,              również prace podwodne