Home

Firma ArcheoloG, istnieje od 1 kwietnia 2010 roku oferujšc pe?en zakres us?ug archeologicznych. Planowanie oraz realizacja projektów prowadzonych przez firm? podlegajš ocenie merytorycznej dr hab. Kazimierza Grš?awskiego, do?wiadczonego archeologa, pracownika Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Muzeum w Brodnicy. 

 
     Nadzór archeologiczny na terenach inwestycji budowlanych                               Ratownicze badania archeologiczne
     Wyprzedzajšce badania wykopaliskowe
     Sonda?e wykopaliskowe
     Firma oferuje ponadto mo?liwo?? prowadzenia poza pracami naziemnymi,              równie? prace podwodne